L'Ajuntament de Solsona ha contractat la realització d'un estudi d'habitatges buits i altres situacions anòmales del parc d'habitatges del municipi, que també esbossarà les mesures per implementar, a partir del proper exercici, per fer front a la manca de pisos disponibles al mercat de lloguer de la ciutat.

Aquest treball ha de donar resposta, entre d'altres, a la voluntat del consistori de disposar d'habitatge social a Solsona per als col·lectius en risc d'exclusió; conèixer el parc d'habitatges desocupats i no venuts; reconvertir els immobles de titularitat pública i mobilitzar els de titularitat privada per crear una borsa d'habitatges socials i d'emergència, i detectar l'estat de conservació dels pisos, així com les seves condicions d'habitabilitat i accessibilitat, per dissenyar possibles línies de subvenció per a la seva adequació.

L'estudi era un dels requisits que exigia la CUP per facilitar la investidura de l'actual acalde, David Rodríguez.