Dins els actes de la Festa Major de Solsona, tindrà lloc dissabte, 5 de setembre, la presentació de la «Guia per a una visita Pastoral al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona». Aquesta guia pretén ser una nova porta dins l'obertura del Museu per complir l'objectiu de la institució de fomentar els valors socials, culturals i espirituals que encarnen els béns patrimonials que custodia.

Es tracta d'un nou recurs de difusió adreçat al públic que veu en el museu un espai testimoni de la fe i la pregària humil de les comunitats parroquials del territori. La proposta pretén mostrar aquesta vivència a través de l'art. Ser conscients del lligam que, des dels seus orígens, el cristianisme ha tingut amb l'art per explicar la seva fe. Una visita que permet extreure, a partir d'una selecció d'obres, un discurs que mostra i ajuda els visitants a identificar alguns dels principis pastorals, alhora que facilita la comprensió de les obres en el seu context espiritual i funcional.

La presentació anirà acompa-nyada d'una visita guiada per a la qual cal fer reserva prèvia.