Un estudi encapçalat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) mostra que de mitjana el foc explica entre el 12 i el 16% de la pèrdua de sòl a Catalunya, xifra que augmenta fins al 90% en els anys d'incendis greus. Aquesta xifra, segons les projeccions de futur fetes en l'estudi, pot augmentar fins a un 150% si coincideixen en un mateix any episodis d'incendis amb episodis de pluja d'alta intensitat, una probabilitat que en un context de canvi climàtic augmentarà en el futur.

El treball proposa centrar esforços en dues línies d'acció per tal de minimitzar les pèrdues de sòl en el futur. Per una banda, proposen una ordenació forestal centrada a reduir el perill d'incendi i, per l'altra, intervenir de manera ràpida després d'un incendi i abans de la temporada de pluges, mitjançant la realització de barreres d'erosió o bé amb plantacions. Aquests tractaments són costosos, per tant, el seu ús és limitat.