L'Ajuntament de Solsona proposa fins a una vintena llarga d'activitats físiques, plàstiques, culturals i formatives i tallers destinats a la gent gran. La regidoria d'Afers Socials ha intentat mantenir una continuïtat en l'oferta, que continuarà a distància en cas de possibles confinaments.

La principal novetat del curs 2020-2021 vindrà condicionada pel context sanitari actual. En aquest sentit, en totes les activitats es garantirà la distància interpersonal, caldrà dur mascareta, excepte en les activitats físiques, no es podrà compartir material i els grups seran reduïts, d'un màxim de deu persones. Així mateix, per a un major control dels grups, tothom podrà inscriure's a dues propostes com a màxim.