Mònica Serra Serra (nascuda a Solsona l'any 1981) va arribar a la presidència de Sol del Solsonès l'any 2015 en substitució del seu pare, Enric Serra, que en va ser el president des de la seva fundació, l'any 2001, fins a la seva mort. Ara, Sol del Solsonès continua creixent i ja ha posat en marxa un nou projecte per ajudar els malalts mentals i els drogodependents de la comarca. Es tracta de la construcció d'una comunitat terapèutica anomenada «Un raig de sol».

Imagino que han estat uns mesos difícils per culpa del confinament. Com ho heu viscut?

Realment van ser unes setmanes molt dures, en cap moment vam deixar de treballar, estàvem pendents de les persones usuàries a través de videotrucades, oferint activitats, trucades cada dia i gestionant emergències. Vam poder esbrinar en primera persona quina importància teníem per als usuaris del club i esbrinar quanta falta els fem. La situació d'emergència que estem vivint ha comportat en el nostre col·lectiu una davallada en la salut mental important, recaigudes en addiccions i molt distanciament social, sentiments de soledat i por.

Ara, però, esteu preparant la comunitat terapèutica «Un raig de sol». En què consistirà?

Serà un servei especialitzat de salut i tractament, de caràcter residencial i complementari a la clínica tradicional, que intervé en un procés terapèutic de rehabilitació de persones amb addicció i persones amb patologia dual, quan es necessita una intervenció amplia, intensiva i integral sobre la conducta additiva.

Imagino que és un pas endavant important en l'entitat?

Si, és un pas molt important, ja que suposarà poder donar atenció i solucions a aquell col·lectiu que vol vèncer l'addicció però li falta eines. Fins ara, des de l'associació només podem oferir recursos per a persones amb diagnòstic estable. A partir d'ara, gràcies a la comunitat, podrem atendre també aquelles persones que són víctimes del consum i conduir-los cap a l'estabilitat, oferint també el fet de poder accedir al club social, un cop surtin d'«Un raig de sol».

Quins altres projectes importants s'han dut a terme a Sol del Solsonès des de la seva fundació, l'any 2001?

Des dels seu inici, l'associació ha anat endinsant-se en nous projectes, però és imprescindible recordar que vora el 2001 duia el nom d'Associació de pares i mares contra la drogodependència, i gràcies al meu pare es va aconseguir la dispensació de metadona a Solsona, un gran pas per a les famílies que havien de desplaçar-se a altres ciutats. També es va crear el Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut del Solsonès i rodalia l'any 2008, un projecte per tal de sensibilitzar la societat a través de la dotació d'eines i la transmissió de valors que promocionin un estil de vida saludable. Dins d'aquest espai, de manera anual s'ofereixen xerrades als instituts de la comarca per prevenir les conductes additives. Ja al 2015 vam incorporar el servei d'atenció a la pròpia llar, un recurs que ens permet proporcionar suport personal, atenció i ajuda a persones per afavorir l'autonomia personal.

Tot i això, el projecte més important i que més esforços ens està generant a dia d'avui és «Un raig de sol».

Veig que ha canviat molt l'entitat des del seu inici fins ara.

Sí. La nostra entitat ha passat de ser una associació creada per familiars amb problemes d'addiccions a una associació referent per a casos d'addiccions i malalties mentals. No només per als patidors en primera persona, sinó per als seus familiars, oferint recursos de tota mena: atenció i suport psicològic, sortides, alternatives al temps d'oci, tallers, grups de suport i atenció al domicili, entre d'altres. Estem molt orgullosos de fer la nostra feina.

Existeix molt d'estigma en la societat cap a les persones drogodependents o amb malalties mentals?

Malauradament, a dia d'avui encara hi ha molt d'estigma, el camí és llarg. Per la nostra part, intentem oferir la màxima transparència possible fent públiques les activitats a través de les xarxes socials, fent arribar les notícies a través de correu electrònic, butlletins propis, apareixent a revistes locals, potenciant el voluntariat. També vam crear l'espai Informa't, un servei per a tota la gent de la comarca amb dubtes i neguits respecte a la salut mental. Avui en dia promovem la integració del nostre col·lectiu a través d'activitats i tallers, que serveixen per socialitzar fora de les nostres instal·lacions.

Com és el dia a dia a Sol del Solsonès?

El dia a dia a la nostra entitat és molt intens alhora que gratificant. Tenim en compte, sobretot, l'estat emocional de les persones usuàries, i això comporta haver de gestionar emocions i evitar contagis grupals. En realitat hem aconseguit no només oferir un recurs comunitari de qualitat, sinó un espai proper i familiar, de suport mutu, d'acompanyament i de temps de qualitat.

Què us aporten els usuaris a vosaltres?

Les persones usuàries de l'entitat ens han aportat i ens aporten de manera continuada un creixement personal tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. La seva força, humilitat, estima i agraïment ens fan sentir valuosos diàriament. Ens sentim enormement orgulloses de treballar per a aquest col·lectiu.

I, finalment, com us imagineu l'associació Sol del Solsonès en un futur?

En un futur, ens imaginem i volem ser una entitat que disposi d'una xarxa de recursos més extensa, amb més serveis, amb molts més punts forts i motivada com fins ara. Creiem que tot esforç té una recompensa, i la nostra és fer el que ens agrada i veure'n els resultats en els nostres usuaris.