El Ple de l'Ajuntament de Solsona votarà aquest dijous dues modificacions de crèdit per disposar d'un total de 2,1 milions d'euros del romanent líquid de tresoreria per afrontar la construcció del tanatori i per paliar els efectes de la covid-19. La votació es produirà en la primera sessió ordinària del curs després de l'estiu, a les nou del vespre a la sala de plens del consistori solsoní, amb un ordre del dia que no inclou més punts.

Del total de 2,1 milions de romanent, es proposa destinar 1,7 milions d'euros a la construcció del tanatori municipal, projectat per l'arquitecta Anna Grau. Si bé es disposarà de 800.000 en ajuts de la Generalitat i la Diputació de Lleida, la modificació de crèdit per l'import complet es considera necessària per contractar els treballs.

D' altra banda, es proposa disposar de 426.000 euros del romanent de tresoreria del 2019 per cobrir la reducció d'ingressos derivada de la situació de pandèmia i l'increment de despeses de diverses partides de personal, de la Festa Major, de la conservació de la xarxa d'abastament d'aigua i de l'abocador comarcal

El regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, argumenta que amb la modificació d'urgència que es va aprovar fa uns mesos per fer front a la situació de la covid-19 «algunes partides van quedar coixes». Així mateix, diverses fonts d'ingressos, com les taxes d'ocupació de la via pública per terrasses i mercats o els impostos sobre construccions s'han reduït. «Com que la llei ens ho permet, ho aplicarem tot a romanent, tot i ser conscients que això ens abocarà possiblement a un pla econòmic financer quan es liquidin els comptes», afirma Xandri.