El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha posat en marxa la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi. En total, es tractarà una superfície de 15.000 ha de 8 comarques i 23 municipis, la gran majoria al nostre territori.

L'Alt Urgell és la comarca on s'aplicarà el tractament a més hectàrees, en total 4.405 repartides entre tres municipis, seguit del Berguedà amb 3.911 i el Solsonès amb 2.370 que es reparteixen les hectàrees tractades en cinc municipis cada una. La Cerdanya amb 1.000 hectàrees de 5 municipis i el Bages amb 800 de Navàs també rebran tractament de la mateixa manera que Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Noguera, les altres comarques que rebran el mateix tractament.

El tractament més efectiu per combatre la processionària en l'àmbit forestal és l'aeri, que s'aplica a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues. D'acord amb els estudis d'avaluació de les campanyes que es fan cada any, les defoliacions a les zones tractades són molt inferiors a les zones equivalents no tractades, la qual cosa en demostra l'efectivitat. Enguany, el nivell d'afectació és inferior a causa de raons meteorològiques, però sobretot a l'esforç en mantenir els nivells de tractaments aeris de control dels darrers anys.

El percentatge de les pinedes amb algun grau d'afectació per aquest insecte defoliador a Catalunya es manté al voltant del 20%. El que continua disminuint són les afectacions més greus, i les que provoquen les molèsties més importants pel que fa a salut, ramaderia, oci i paisatge (que ja són inferiors a 20.000 hectàrees). L'any 2016, les afectacions greus eren de quasi 60.000 hectàrees; aquest any 2020, són de 13.300.

La processionària del pi és un insecte autòcton, i l'objectiu d'aquests tractaments no és erradicar aquest organisme sinó contribuir a l'equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes. Cal recordar que, a més d'ocasionar importants perjudicis a les economies locals (turisme rural, ramaderia, sector forestal...), origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals.

El producte que s'utilitza és biològic, compatible amb l'agricultura ecològica, i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. A més, cal tenir present les limitacions de la normativa relativa als tractaments aeris que prohibeix els tractaments a menys de 100 metres de zones habitades.