El Bisbat de Solsona ha nomenat Carles Freixes i Codina nou director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Freixes és arquitecte tècnic especialitzat en el camp de la restauració patrimonial i té un postgrau en direcció estratègica de museus i centres patrimonials. Forma part de la Comissió de Patrimoni del Bisbat i ha treballat en la conservació i salvaguarda del fons d'art de la diòcesi. La seva vinculació amb el Museu és estreta des de l'any 2014 i n'és membre del Patronat. Freixes agafarà el relleu de Lluís Prat i Sabata, que després de sis anys ha renunciat al càrrec.

Per altra banda, fa uns mesos va sortir a concurs la direcció tècnica, proposada per la Generalitat de Catalunya, que va guanyar la Lídia Fàbregas i Solé. Aquest lloc estava vacant després de la jubilació de l’anterior director tècnic, Jaume Bernades i Postils. Fàbregas és arqueòloga i té el postgrau en direcció estratègica de museus i centres patrimonials, també és membre de diversos equips de recerca arqueològica vinculats al territori. La seva relació professional amb el museu ha estat intermitent des de l’any 1998 i de forma fixa els darrers cinc anys, desenvolupant tasques de comunicació i difusió i coordinant el pla estratègic.