L'Arada, juntament amb l'Oficina Jove del Solsonès i l'associació Deixant Empremta, vol actualitzar la guia d'associacions del Solsonès ja que la consideren obsoleta, després de més de 10 anys des de la seva creació

El 2009, L'Arada, dins el projecte ACTUA, va editar la primera Guia d'Entitats del Solsonès, que agrupava gairebé 150 associacions de la comarca. Ara, més de deu anys més tard, aquesta guia ha quedat totalment obsoleta. Alguna d'aquestes associacions ha deixat d'existir i n'han sorgit de noves.

Amb aquesta intenció neix Solsonès Viu, un recurs per connectar les associacions de la comarca. Per començar, s'ha creat un formulari online amb l'objectiu d'actualitzar les dades de les entitats i alhora fer una diagnosi de l'acció associativa a la comarca. Per això, aquestes entitats demanen a les associacions que omplin un formulari a la web d'ACTUA per ampliar i actualitzar la guia.