La Mancomunitat d'Abastament d'Aigües del Solsonès (MAAS), l'ens públic encarregat de dotar de subministrament d'aigua a 11 municipis del Solsonès i de comarques veïnes, ja ha adjudicat els seus dos projectes més ambiciosos dels últims anys: la connexió d'emergència entre la captació del Cardener i les Estacions de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Llera i Torregassa i la construcció d'una línia de gairebé 6 quilòmetres que per gravetat servirà directament al dipòsit de l'Hostal Nou des dels dipòsits del Rajoli. El primer s'ha adjudicat per 876.750,49 euros i el segon per 187.101,04 euros, i així se supera el milió d'euros entre les dues actuacions.

La connexió entre l'Hostal Nou i el Rajolí representarà una millora de la capacitat del servei a Llobera, Biosca i algunes masies de Torà. Aquesta zona està actualment servida per una canonada construïda l'any 1983 que avui és clarament insuficient per atendre les necessitats de la zona. La nova línia, de gairebé 6 quilòmetres, es construirà seguint bàsicament un traçat paral·lel a l'antiga xarxa a la que complementarà.

Per altra banda, la connexió amb el Cardener dotarà el sistema de la MAAS d'una instal·lació capaç d'aportar aigua al dipòsit de la Torregassa, des de l'ETAP de Llera, que s'abasta des del Cardener, per sota de l'embassament de la Llosa del Cavall, el que li dona una garantia en el servei que ha de permetre afrontar situacions crítiques que es puguin arribar a donar pel canvi climàtic.

Amb aquestes dues actuacions la Mancomunitat podrà disposar d'aigua en casos d'emergència, fet que ara podia estar en risc a causa de les infraestructures actuals.

Si tot va segons el previst, els dos projectes haurien d'estar finalitzats abans del juny del 2021. L'actuació té un ajut de l'Agència Catalana de l'Aigua de gairebé 650.000 euros, la resta prové de fons propis de la Mancomunitat d'Aigües.