L'Ajuntament de Solsona convoca un concurs oposició amb constitució d'una borsa de treball per contractar un/a tècnic/a dinamitzador/a del nucli antic per al projecte Treball als barris, dins l'equip de l'Agència de Desenvolupament Local. Aquesta plaça, però, només es farà efectiva si hi ha una resolució positiva a la sol·licitud de finançament que ha realitzat l'ens al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Per optar a aquesta plaça la persona ha de disposar del títol de grau universitari. Pel que fa a les funcions encomanades, hi ha mantenir contactes sistemàtics amb els agents socials rellevants en la promoció econòmica i el desenvolupament local; identificar les necessitats del nucli antic en matèria de comerç, dinamització empresarial i social, i dissenyar programes d'actuació per cobrir-les; assessorar en l'àmbit de l'emprenedoria; dissenyar i executar accions per fomentar l'ocupació, així com buscar recursos relacionats amb la promoció econòmica, entre d'altres.

El termini per presentar la sol·licitud per participar al procés selectiu es tancarà el dia 20 d'aquest mes. Les persones aspirants se sotmetran a un concurs-oposició de tres fases, que constarà de la valoració de mèrits, una prova escrita i, en cas que es consideri necessari, una entrevista personal. Tota la documentació necessària d'aquesta convocatòria es pot consultar al web de l'Ajuntament.