El Consell Comarcal i els organismes autònoms que en depenen, el Centre Sanitari i el Patronat de Turisme, sumaran un pressupost consolidat de 13.087.976 euros, el més elevat des de l'any 2013.

L'increment més important és en el pressupost del Consell Comarcal, de quasi 2 milions i mig d'euros. L'augment de les inversions prové principalment del projecte de l'Illa Cultural de Solsona, amb un import de 1.805.810,63 euros. Aquestes obres estaran finançades el 50% per fons FEDER, mentre que la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Solsona aportaran el 25% restant cada una. L'augment de les despeses relacionades amb la pandèmia també s'ha traslladat al pressupost, sobretot al Centre Sanitari del Solsonès, el pressupost del qual ha augmentat enguany el 6%.

La presidenta del Consell, Sara Alarcón, va valorar positivament els pressupostos pel fet d'haver aconseguit el finançament necessari per dur a terme inversions importants per a la comarca.