Els nous pressupostos del Centre Sanitari de cara al 2021 inclouen una despesa econòmica per si el Consell Comarcal, l'ens encarregat de gestionar el Centre Sanitari, arriba a un acord econòmic amb el comitè d'empresa de l'ens de salut que demana regular la situació dels treballadors ja que considera que se'ls deuen pagues d'altres anys.

Així ho va explicar l'interventor del Consell Comarcal i la mateixa presidenta de l'ens, Sara Alarcón, en el ple del Consell Comarcal celebrat dijous. Alarcón va confirmar que en el pressupost del Centre Sanitari d'enguany hi ha inclosa una despesa per pagar els complements dels objectius (DPO) que deuen d'altres anys als treballadors o bé la quantitat necessària per si s'arriba a un acord econòmic amb el comitè.

En aquest sentit Alarcón va afirmar que el Consell Comarcal ha traslladat al comitè d'empresa una proposta d'acord per la qual esperen resposta properament. Cal recordar que si finalment el Consell Comarcal i el comitè d'empresa del Centre Sanitari no arriben a un acord, es trobaran a judici el 19 de març del 2021.

D'altra banda, el pressupost del Centre Sanitari de cara al 2021 ha augmentat el 6,02% respecte al d'aquest any. Així, el nou pressupost és de 5.657.130 euros, mentre que el del 2020 era de 5.336.080.

L'increment es deu a la previsió d'ampliar el capítol d'inversions, però sobretot a les despeses de personal, que augmenta el 7,54%. En aquest sentit, la contractació de dos nous professionals encar-regats de gestionar la pandèmia a la comarca ja està inclosa en els pressupostos del 2021, així com la contractació d'un nou metge a la plantilla que substituirà una jubilació. La gestió de la pandèmia també ha fet incrementar el pressupost, i és que les partides destinades exclusivament a la covid-19 pugen fins als 295.200 euros amb l'augment de despeses relacionades amb serveis de bugaderia, telefonia, neteja o vestuari, entre altres.

Pel que fa als ingressos, el Consell compta amb l'increment de final d'any que preveu l'Estat per destinar-lo a les despeses de personal i també amb un ajut de la Diputació de Lleida que es preveu destinar a les inversions reals de l'equipament que permetrien millorar la maquinària, informàtica i alguna reforma d'espais.