L'Ajuntament de Pinós ha aprovat la modificació d'algunes ordenances fiscals de cara al 2021 entre les quals es troba la bonificació de fins al 95% de l'Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) per a les que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum, com per exemple les plaques fotovoltaiques.

El percentatge de bonificació s'aplicarà tenint en compte la quantitat de KW instal·lats i van del 95% al 30%.

El consistori liderat per Xavier Vilalta, de Junts, va aprovar un increment de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) urbà. Així, aquest any 2021 serà del 0,50% mentre que aquest any era del 0,58%. Segons l'equip de govern, aquesta mesura s'ha adoptat amb l'objectiu d'aproximar-se progressivament a la resta de municipis del Solsonès.

Encara es va modificar una tercera ordenança, en aquest cas es modifica el mètode de càlcul per a l'obtenció de la base imposable de l'ICIO, que passarà a calcular-se mitjançant el mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, que s'actualitza anualment.