Un estudi internacional en el qual han participat membres del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, examina com el canvi de patró del foc a escala mundial amenaça d'extingir algunes espècies, perjudica la biodiversitat i transforma els ecosistemes terrestres. La principal conclusió de la feina científica és que cal introduir el règim d'incendis a l'hora de planificar la conservació de la biodiversitat i com a element clau per donar forma als ecosistemes. L'estudi reconeix fins a quin punt és un desafiament adoptar noves mesures revolucionàries de gestió de foc per preservar la biodiversitat, ja que ha de tenir en compte l'activitat humana, el foc i els ecosistemes.

L'estudi apunta que el foc és una font de biodiversitat al món des de fa milions d'anys i el seu nou comportament afecta més de 4.400 espècies i els seus hàbitats, que depenen dels seus patrons temporals i espacials. Si bé moltes espècies viuen amenaçades per la major freqüència dels incendis i la seva intensitat, la desaparició del foc també pot ser perjudicial per a alguns éssers vius i els ecosistemes que ho necessiten.

L'estudi ha revisat gairebé 30.000 espècies terrestres i d'aigua dolça classificades amb risc d'extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN) i ha trobat que almenys el 15% es veurà amenaçat per la modificació dels règims d'incendis. Aquests canvis poden suposar una major activitat del foc que amenaci espècies poc adaptades, o la disminució d'aquesta activitat, que comporti la reducció d'hàbitats clau per a moltes espècies.

L'article proposa un conjunt d'accions per promoure la biodiversitat en una nova era de foc. En primer lloc, proposa gestionar activament el foc per adaptar-lo a determinades espècies o ecosistemes. És a dir, assegurar la quantitat, el patró i el moment adequat per aplicar-lo en paisatges que ho necessiten i al revés.

En segon lloc, centrar-se en ecosistemes sencers i no només en el foc. Per exemple, les poblacions de plantes i animals afectades per una sequera extrema o que es troben sota la pressió de depredadors exòtics tenen més probabilitats de ser amenaçades per un incendi.

També es reconeix el paper crític de les persones. Restaurar i promoure paisatges crea oportunitats per equilibrar la biodiversitat amb altres valors en moltes regions del món. Aprendre de la gestió actual de la població local i indígena i promoure la gestió col·laborativa dels incendis són passos importants per beneficiar les persones i la biodiversitat.