L'Agència Catalana de l'Aigua ha posat a concurs dos projectes d'obres a la Llosa del Cavall que tenen per objectiu millorar-ne la seguretat.

Un dels contractes és per a l'execució de les obres, que consistiran a modificar els òrgans de desguàs de la presa, és a dir, per on s'allibera l'aigua del pantà, per tal d'evitar un desgast en el desguàs actual. Actualment s'utilitzen els òrgans del desguàs situat al fons de la presa per alliberar aigua de forma continuada i garantir els cabals de manteniment del riu Cardener. Les comportes d'aquest desguàs estan dissenyades per funcionar esporàdicament i amb cabals elevats, de 35 m3/s cadascuna, mentre que el cabal alliberat actualment és molt més petit. Per tant, amb l'ús actual, les comportes estan exposades a obertures de pocs centímetres de manera contínua. Per aquest motiu, l'ACA es planteja deixar d'utilitzar aquestes portes de forma continuada per tal d'evitar el seu deteriorament i poder mantenir les comportes disponibles en tot moment. Així, es modificarà el sistema de desguàs per tal que es desviï l'alliberament d'aigua al desguàs intermedi.

Aquest projecte té un cost de 315.730 euros amb IVA inclòs i un termini d'execució de 7 mesos, tot i que encara s'ha d'adjudicar.

D'altra banda, l'ACA també ha posat a concurs la redacció del projecte de rehabilitació de vials d'accés a la presa. A la Llosa del Cavall s'hi accedeix des de la car-retera C-462, que passa per sobre de la coronació de la presa.

Precisament aquest pas presenta deficiències en les juntes que permeten la filtració d'aigua fins a la galeria descoberta que hi ha just a sota, fet que compromet l'estat de la carretera. A més, també es preveu habilitar un vial de servei que dona accés a la cambra del desguàs de mig fons i a una entrada a les galeries en cota baixa que té el ferm en mal estat i que també presenta despreniments de fragments de roques.