L'Ajuntament de Solsona celebra aquest dijous un dels plens més decisius de l'any, que és el del pressupost general per a l'exercici següent. Serà aquest dijous, dia 26, a les nou del vespre, i de forma telemàtica (es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l'Ajuntament de Solsona. Per al 2021 l'Ajuntament solsoní presenta un pressupost de gairebé 10,7 milions, prop d'un 12% superior a l'anterior, dels quals 1,4 es destinaran a inversions.

Entre les inversions programades per a l'any que ve més elevades hi ha la construcció de l'Illa Cultural (1,8 milions, amb aportacions de Fons Feder, Ajuntament i Diputació de Lleida); la nova comissaria de la Policia Local al carrer de Llobera (225.000 euros); l'ampliació i millora de la implantació de la telelectura de comptadors d'aigua (145.000 euros); el pla de millora de la Deixalleria municipal (86.421) i la renovació de la coberta del pavelló vell (50.000). Quant a la despesa per àrees municipals, la regidoria de Medi Ambient és la que té assignat un pressupost més elevat, de 879.400 euros, en previsió de la implantació de la recollida de residus porta a porta.

L'ordre del dia del Ple de novembre també inclou l'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de l'obra de construcció del nou tanatori municipal. Projectat per l'arquitecta Anna Grau, té un pressupost base de licitació d'1,7 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos.

Entre altres punts, també hi ha la modificació parcial del nomenclàtor dels carrers de Sant Roc i de Pompeu Fabra, a instàncies de propietaris i veïns, per corregir una discordança entre la numeració dels immobles que consta al cadastre i al plànol de numeració de la ciutat i la realitat física dels carrers. A banda d'això, es votaran una moció del grup socialista amb motiu del Dia internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i una altra de suport al poble sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental amb què, entre d'altres, s'insta el Regne del Marroc a retirar de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i a complir amb els acords internacionals.

Comiat d'Encarna Tarifa

Aquesta serà la darrera sessió plenària de la regidora socialista, Encarna Tarifa i Fernández, abans que sigui substituïda per Mohamed El Mamoun, número dos a la llista del PSC a les anteriors eleccions municipals. Tarifa, que va anunciar la seva renúncia al càrrec el mes passat per motius personals, ja va ser regidora en dos mandats anteriors, del 2007 al 2015, aleshores com a membre del govern municipal i al capdavant de les regidories d'Educació i Polítiques d'Igualtat.