El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha col·laborat activament en l´edició del nou atles dels ocells nidificants d´Europa, en el qual han participat un total de 48 països.

Es tracta d´una eina essencial per investigar i conservar els ocells i la biodiversitat a tot Europa durant les pròximes dècades. L´edició inclou dades sobre els ocells presents en 11 milions de km?2;, recopilades de forma sistemàtica i estandarditzada gràcies a la col·laboració del Consell i les seves organitzacions associades. Es tracta d´un dels projectes més importants de la història de ciència ciutadana sobre biodiversitat, que ha tingut al voltant de 120.000 observadors de camp voluntaris de tots els països d´Europa.

Entre les dades de l´estudi destaca el fet que actualment es reprodueixen a Europa gairebé 600 espècies d´ocells, de les quals 539 són natives i 57 no natives (introduïdes des d´altres parts del món). La majoria d´aquestes espècies no estan ben distribuïdes pel continent, sinó que es localitzen en àrees més o menys reduïdes.

L´estudi també posa el focus en el que està passant a la península Ibèrica. Un dels elements més remarcables és l´alt valor de l´avifauna de la península Ibèrica en relació amb el conjunt d´Europa occidental, tal com demostra la presència a la península d´una gran quantitat d´espècies d´interès de conservació per a la Unió Europea. D´altra banda, l´Atles també fa palès que el nostre territori encara té reptes molt importants als quals ha de fer front, per exemple, mostra espècies en clara regressió a la península en els darrers 30 anys, com ara la ganga, l´àguila cuabarrada i el repicatalons.

El treball de camp de l´estudi s´ha fet entre el 2013 i el 2017 i s´han registrat 539 espècies d´ocells natives a Europa.