Aquesta setmana han començat les reivindicades obres de millora del carrer del Blat de Solsona. A banda de renovar-ne les xarxes de clavegueram i recollida d´aigües pluvials, se n´arranjarà el ferm, que presenta diverses deformacions. Els treballs es duran a terme en el tram de 62 metres de llargària delimitat per les cruïlles dels carrers del Gira-sol i de la Palla, a la urbanització de Cal Llarg.

Es vol renovar completament les xarxes d´aigua; concretament, dos col·lectors i els pous de registre d´inici i final. Amb el pas del temps, el paviment d´aquest tram s´ha malmès amb importants deformacions a causa del mal estat del clavegueram, ja que les conduccions de formigó estan trencades en diversos punts, les juntes no estan segellades i les trobades amb les escomeses dels habitatges també se´n veuen afectades.

Les obres tenen un termini d´un mes i mig i un cost de 57.463 euros.