Els treballs de conservació i restauració que s´estan duent a terme al moble de l´orgue de la Catedral de Santa Maria de Solsona han posat al descobert fragments, que pertanyen a un antic retaule i que restaven ocults enmig dels tubs, ara ja retirats, i la brutícia acumulada dins l´estructura de fusta.

A banda de la recuperació dels colors originals del moble, verds, vermells blaus i daurats, totalment amagats per la capa de pols, sutge i fum que recobria l´orgue, una de les troballes més interessants que ha fet l´equip de restauradores ha estat la localització d´uns fragments de retaule, que possiblement datarien dels segle XV o XVII, i que tal vegada ja formaven part de l´anterior orgue, cremat l´any 1810.

Es tracta de sis fragments de fusta policromada, en els quals s´hi aprecia el dibuix d´un cel estrellat amb un fons blau, que els experts aproximen a finals del gòtic o a principis del renaixement. Els fragments del retaule estan situats a la part alta de l´instrument, just darrere dels tubs de façana, a l´indret on hi ha les ventalles d´expressió, que els amagaven totalment.

Mentre s´analitzen les troballes, l´equip de restauradores treballa per estabilitzar el suport de fusta i la policromia, que es trobaven en un estat de degradació important. El fet que es tracti de pintura al tremp fa que els treballs de rehabilitació siguin més complexos i delicats. La comissió Orgue de Solsona assegura que els fragments descoberts, un cop restaurats i documentats, es mantindran a la seva ubicació actual, formant part del moble de l´orgue.

Es preveu que els treballs de conservació i restauració del moble de l´orgue s´enllestiran abans de final d´any coincidint amb les festes de Nadal.