Els ajuntaments de Riner i Odèn instal·laran una antena d'Internet WiMax en una de les torres i part de la caseta de la instal·lació situada a la finca de la Creu, a Olius, l'ús de la qual està cedit al consistori solsoní per a telecomunicacions. L'objectiu és poder ampliar la cobertura d'Internet a aquests dos municipis. Aquest dimecres a la tarda n'han signat el conveni de col·laboració que ho regula l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, i els de Riner i Odèn, Joan Solà i Pere Vilaginés, respectivament.

L'orografia dificulta la completa cobertura d'Internet als termes municipals d'Odèn i Riner, motiu pel qual necessiten ampliar el desplegament de la xarxa WiMax amb una connexió d'alta capacitat per millorar l'accés a les noves tecnologies. Per la seva banda, l'Ajuntament de Solsona, tal com recull el conveni, "és conscient de la importància que els veïns d'aquests dos municipis disposin d'un bon accés a les noves tecnologies".

Solsona disposa de la lliure disposició de 160 metres quadrats situats al paratge de la Creu en virtut dels documents privats signats amb la propietat el 1982 i el 1994. Poc més de la meitat de la superfície està cedida al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, mentre que a l'altra part l'Ajuntament de Solsona disposa d'una caseta d'allotjament d'equips i de dues torres per a suport d'antenes de 18 metres d'alçària.