El Servei d´Informació i Atenció a les Dones del Solsonès (SIAD) ha desenvolupat una enquesta que permetrà conèixer quin impacte ha tingut la pandèmia de la covid-19 en les desigualtats de gènere.

Si tens fills en edat escolar i s´han de confinar, qui se´n farà càrrec? Aquesta és una de les preguntes de l´enquesta que s´ha obert aquesta setmana i que estarà disponible fins al 31 de desembre. La iniciativa forma part del procés de diagnosi previ a l´elaboració del IV Pla comarcal de polítiques i igualtat d´oportunitats al Solsonès, que establirà les prioritats en aquest àmbit per als propers quatre anys.

Aquest mes s´inicia la redacció de la diagnosi, que consistirà en la recollida de dades sociodemogràfiques, en l´enquesta i en entrevistes a agents d´entitats, administracions i serveis del Solsonès. Des del SIAD es destaca la importància de recollir l´impacte de la pandèmia en la cura i la conciliació, dos aspectes dels quals s´ha parlat poc. L´enquesta és totalment anònima i es pot respondre en línia.

Paral·lelament, es faran enquestes presencials i telefòniques des dels Serveis Socials del Solsonès per arribar a la població amb dificultats per accedir al formulari per Internet. Es preveu tenir enllestit el pla durant el primer trimestre del 2021.

Tots els ajuntaments de la comarca estan adherits a aquest projecte i desenvolupen les accions que se´n desprenen. L´anterior Pla comarcal de polítiques de dones i igualtat d´oportunitats, vigent des del 2016, s´ha traduït en més de 140 accions en les quals han participat més de 3.000 persones.

El programa «Salut, consciència i moviment», el cicle de conferències «Viure en un cos de dona», la jornada «Talentària» o la recent campanya «Impensables», destinada a la prevenció de les violències masclistes, són algunes de les iniciatives organitzades durant els últims anys.

Aquest projecte té el suport de l´Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.