Si tens fills en edat escolar i s'han de confinar, qui se'n farà càrrec? Aquesta és una de les preguntes de l'enquesta que s'obrirà aquesta setmana i fins al 31 de desembre per copsar l'impacte de gènere de la covid-19 entre la població del Solsonès. Forma part del procés de diagnosi previ a l'elaboració del IV Pla comarcal de polítiques i igualtat d'oportunitats al Solsonès, que establirà les prioritats en aquest àmbit per als propers quatre anys.

Aquest mes s'inicia la redacció de la diagnosi, que consistirà en la recollida de dades sociodemogràfiques, en l'enquesta i en entrevistes a agents d'entitats, administracions i serveis del Solsonès. Des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) es destaca la importància de recollir l'impacte de la pandèmia en la cura i la conciliació, dos aspectes dels quals s'ha parlat poc. L'enquesta, que és totalment anònima, es podrà respondre en línia a través d'aquest enllaç: https://bit.ly/3niSBLB.

Paral·lelament, es faran enquestes presencials i telefòniques des dels Serveis Socials del Solsonès per arribar a la població amb dificultats per accedir al formulari per Internet. Es preveu tenir enllestit el pla durant el primer trimestre del 2021.

Més de 140 accions en quatre anys

Tots els ajuntaments de la comarca estan adherits a aquest projecte i desenvolupen les accions que se'n desprenen. L'anterior Pla comarcal de polítiques de dones i igualtat d'oportunitats, vigent des del 2016, s'ha traduït en més de 140 accions en les quals han participat més de 3.000 persones. El programa "Salut, consciència i moviment", el cicle de conferències "Viure en un cos de dona", la jornada "Talentària" o la recent campanya "Impensables", destinada a la prevenció de les violències masclistes, són algunes de les iniciatives organitzades. Aquest projecte té el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.