L´Escola Agrària del Solsonès ha participat en el projecte europeu POCTEFA-PYRPASTUM que es va tancar la setmana passada. Aquest projecte ha permès a l´escola col·laborar amb altres centres de formació i organismes dedicats a la ramaderia de muntanya, participar en nombrosos intercanvis tant d´estudiants com de professionals i elaborar i difondre materials divulgatius sobre la ramaderia extensiva al Pirineu.

La cloenda del projecte es va dur a terme de forma virtual mitjançant un seminari de tres dies els punts forts del qual van ser la comparació de formacions que capaciten per treballar en oficis relacionats amb la ramaderia de muntanya, la posada en funcionament d´una borsa de treball específica del sector i la presentació del documental «la ramaderia de muntanya al Pirineu».

Durant el seminari es van posar de manifest diferencies notables entre la gestió pastoral al costat català i francès del Pirineu, principalment degudes a l´existència a França d´un conveni laboral propi que regula els oficis de pastor i vaquer. Aquests professionals francesos es veuen també recolzats per federacions pastorals, que no existeixen a Catalunya. Tot plegat fa que el nombre de pastors al vessant francès del Pirineu sigui molt superior al del vessant català. Aquesta diferència en el nombre de pastors i vaquers es trasllada al nombre d´efectius de la cabana ramadera i a l´estat de les muntanyes.

Segons l´Escola Agrària, és imprescindible valorar i dignificar les professions de ramader, pastor i vaquer a Catalunya perquè la ramaderia i el pastoralisme als Pirineus donen vida a les muntanyes i produeixen beneficis tant a nivell econòmic com social i ambiental, i proporcionen aliments d´alta qualitat.