La Generalitat de Catalunya va adjudicar fa prop d'un mes l'execució de les obres del projecte de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Solsona per un valor d'1.373.112,39 euros sense IVA a l'empresa guanyadora del concurs, que va ser Construcciones Caler, SAU. Després de formalitzar el contracte, es preveu que l'acta de replanteig es dugui a terme l'11 de gener i que, per tant, l'endemà comencin les obres ,que tenen un termini previst de 14 mesos des del seu inici.

L'equipament actual dels Bombers va entrar en servei l'any 1983. Es tracta d'una edificació de 429,96 metres quadrats que comprèn les dependències i les cotxeres. Des d'aleshores, malgrat que s'han anat realitzant tasques d'adequació i manteniment, l'antiguitat de l'edifici ha comportat l'envelliment i la manca d'adequació dels sistemes constructius i instal·lacions a la realitat actual. I és que l'evolució del servei ha posat de manifest que existeix una manca d'espais, tant per a l'augment numèric de la dotació de bombers, com per als nous requeriments funcionals d'aquest tipus d'edificacions. La reforma del Parc de Bombers és una demanda que arrossega el consistori des de fa 6 anys, com a mínim.