Durant els darrers mesos s'han estat duent a terme unes obres a la zona coneguda com a Cabana del Silo, situada al nord-est de Solsona, al costat de la urbanització de la Cissa, que serviran per urbanitzar un nou sector a la ciutat. A més de crear-hi habitatges, el projecte preveu connectar la carretera de Manresa amb la carretera de la Llosa del Cavall a través d'una nova avinguda, així com fer possible una ampliació de l'espai del cementiri. Aquests objectius, però, són encara a llarg termini.

El projecte, anomenat pla parcial de la Cabana del Silo, és una iniciativa de l'estudi d'arquitectura solsoní Padullés Arquitectes, amb el qual ja fa alguns anys que s'està treballant en els tràmits per tirar-lo endavant. L'any 2009, l'Ajuntament de Solsona va aprovar una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), entre els quals es va passar aquesta zona d'industrial a residencial perquè «es tracta d'un territori poc adequat per a la implantació industrial, ja que és molt irregular i exigiria uns forts moviments de terres, a més d'estar situat a tocar de sectors de desenvolupament residencial».

Al voltant del 2010 o el 2011, Padullés Arquitectes van decidir iniciar el projecte per poder-lo desenvolupar els propers anys. Tenint en compte l'ampli espai del projecte i el nombre de propietaris implicats, l'estudi va decidir dividir el projecte d'urbanització en tres subsectors. «Es tracta d'un terreny molt gran i amb molts propietaris implicats i en aquell moment, venint de la crisi, era molt complicat posar d'acord a tots els propietaris. Així, el que es va fer va ser un primer document urbanístic, que és l'avanç del pla parcial del sector F que va dividir el projecte en tres parts per tal que es poguessin desenvolupar separadament i amb menys propietaris implicats», expliquen des de l'estudi. Ara, doncs, s'està actuant en el subsector I, el situat més al sud. Els altres dos sectors encara no estan planificats, però s'espera poder-los desenvolupar amb el pas dels anys.

L'estudi d'arquitectura solsoní explica que, des de l'inici del projecte, el consistori de Solsona ha ajudat a tirar-lo endavant i ha mostrat interès. Des de Padullés asseguren que un dels beneficis del projecte per a Solsona és que «permetrà l'ampliació de l'actual cementiri de Solsona, que té un problema de capacitat i necessitava una ampliació».

D'altra banda, la nova avinguda Sant Bartomeu connectarà en el futur la carretera de Manresa amb la de la Llosa del Cavall. «Això permetrà que tot el trànsit que arriba a Solsona des de Manresa, la gran majoria, no hagi de passar obligatòriament pel pont de Solsona o per dins del poble», expliquen des de l'estudi, i afegeixen que serà l'Ajuntament qui s'haurà d'encarregar de connectar l'avinguda amb la carretera de Manresa, sent així un exemple de la col·laboració publicoprivada d'aquest projecte.

Així doncs, les obres que s'estan duent a terme a la Cabana del Silo des d'aquest estiu consisteixen en la urbanització d'una part de l'avinguda Sant Bartomeu, fent-hi arribar els diferents serveis, com llum, aigua o gas. Aquesta zona disposarà d'un total de 46 habitatges, dels quals 24 seran de protecció pública (en règim general i concertat) i 22 seran habitatges unifamiliars aïllats i aparellats. A més dels habitatges i la nova avinguda, la zona disposarà d'una zona verda.

El consistori solsoní està supervisant el desenvolupament de les obres perquè serà l'Ajuntament qui haurà de recepcionar les obres de l'avinguda i de la zona verda, ja que serà ell qui se n'encarregarà. El termini previst per finalitzar les obres que van començar aquest estiu és la primavera d'aquest any.

Padullés Arquitectes assegura que ja s'ha iniciat el procés de venda de parcel·les del primer subsector, que està despertant molt interès. «Les parcel·les s'han anat venent força ràpidament, o sigui que hi ha bastant interès tenint en compte que abans que s'acabin les obres d'urbanització ja s'han formalitzat vàries vendes», expliquen.