L'institut Francesc Ribalta de Solsona va fer una entrega d'uns 300 llibres a la biblioteca de Llobera el mes de desembre passat.

El centre de secundària ha dut a terme una renovació del catàleg de llibres de la seva biblioteca i, després que l'Ajuntament de Llobera hi mostrés interès, es va acordar que l'institut donés els llibres que volia descartar a la biblioteca del municipi veí.

Llobera té un club de lectura actiu que ha estat l'encarregat de fer un cribratge entre els llibres que han arribat de l'institut per tal de decidir quins es queden a la biblioteca i quins es descarten. Així, gràcies a aquesta col·laboració, la biblioteca de Llobera ha ampliat el seu catàleg.