La junta del govern local de Solsona, formada pels regidors d'Esquerra Republicana, ha aprovat les bases que regularan la concessió dels ajuts individuals per a activitats escolars, extraescolars, llar d'infants i altres assimilables de cara a l'any 2021.

Aquests ajuts cobreixen les sortides escolars, les activitats extraescolars, de les quals es prioritzaran les organitzades per l'AMPA o el centre escolar i que es portin a terme al municipi, la presència a la llar d'infants i altres activitats que els Serveis Bàsics del Solsonès considerin convenients.

Els beneficiaris d'aquests ajuts són les famílies empadronades a Solsona amb fills menors d'edat escolaritzats a la ciutat i que tinguin dificultats socials o econòmiques, però només es té dret a una subvenció per a una activitat extraescolar per infant.