Aquesta setmana han començat les esperades obres d'ampliació i reforma del Parc de Bombers de Solsona. Dilluns es va signar l'acta de replanteig i les màquines ja se les pot veure treballant per adequar el solar on s'aixecarà el nou edifici de les dependències del cos de bombers. D'aquesta manera, tenint en compte l'inici de les obres, el termini previst és que el nou parc de bombers estigui finalitzat el arç del 2022.

El projecte està dividit en dues fases. La primera, que té un termini previst de vuit mesos a partir del seu inici, contempla la construcció del nou edifici de planta baixa on es destinaran les dependències. Per altra banda, la segona fase inclou l'enderroc de les dependències actuals, la reforma de les cotxeres i la construcció d'un nou espai annex a aquestes. Durant la reforma de les cotxeres, es preveu que els camions aparquin a la zona exterior, però les obres no aturaran l'activitat quotidiana del cos de bombers.

L'edifici actual de parc va entrar en servei l'any 1983. Consisteix en una edificació de 429,96 metres quadrats que comprèn les dependències i les cotxeres. Des d'aleshores, malgrat que s'han anat realitzant tasques d'adequació i manteniment, l'antiguitat de l'edifici ha comportat el mal estat de les instal·lacions.

L'evolució del servei ha posat de manifest que existeix una manca d'espais, tant per l'augment numèric de la dotació de bombers, com pels nous requeriments funcionals d'aquest tipus d'edificis.