L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ofereix suport a tothom que vulgui sol·licitar l'habilitació professional de personal d'auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència. Així, les persones que tinguin experiència en aquest camp sense disposar de la titulació anterior al 31 de desembre del 2017 té temps ara fins a final d'any per obtenir l'acreditació que permet treballar en aquesta ocupació.

Segons informa l'Adlsolcar, qui necessiti l'acreditació té dues opcions. D'una banda, pot demanar l'habilitació excepcional si té una experiència laboral d'almenys tres anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 12 anys, o haver fet un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals. Si no es disposa de prou hores d'experiència ni de formació, es pot demanar l'habilitació provisional. En tot cas, el servei Connectem de l'Agència oferirà suport per presentar la documentació.