El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar en la seva darrera sessió plenària celebrada dijous una moció pel canvi de nom del Consell d'Alcaldes per Consell d'Alcaldies.

El document, que es va aprovar per unanimitat, afirma que, «des de la seva creació, no hi havia hagut mai una dona que ostentés el càrrec. Malgrat tot, amb el temps i el treball incansable de la societat que voga per la igualtat de gènere i en tots els sentits i formes, aquesta expressió ha esdevingut sexista, arcaica, falsa i patriarcal». A més, tal com explica l'escrit, en els documents legals que regulen el règim organitzatiu dels Consells Comarcals i el funcionament dels seus òrgans, ni tan sols apareix la paraula «alcaldessa», i només es fa referència al concepte «alcaldes».

D'aquesta manera, a partir d'ara tant el Consell Comarcal com el Consell d'Alcaldies usaran aquesta nova denominació en tots els documents que en facin referència. Tot i això, perquè el canvi fos plenament efectiu, el Parlament de Catalunya hauria de modificar la llei de l'organització comarcal de Catalunya per tal de donar validesa total a aquesta denominació. Per aquest motiu la moció també es va dirigir al Parlament de Catalunya per tal que consideressin fer una revisió del llenguatge sexista.