El Consell del Solsonès ha donat llum verda a la proposta del govern de l'ens comarcal d'aprovació del Reglament de prestacions socials de l'ens.

Aquest reglament busca, segons el conseller comarcal d'Acció Social Xavier Castellana, donar instruments a la població per fer front a les crisis i emergències amb les premisses d'utilitat social, transparència i gestió eficient dels recursos públics.

Castellana va voler destacar que «no es tracta d'assistencialisme sinó de proporcionar eines que permetin aturar l'impacte de l'emergència de les persones, i dotar d'instruments per sortir d'aquestes situacions de crisi».

Castellana també va destacar que aquesta normativa pretén posar en valor la tasca que està fent l'equip bàsic d'atenció social. Aquesta recull instruments que s'estaven desenvolupant i que «haurien de contribuir a la universalització dels serveis socials com a quarta pota de l'estat del benestar».