L'Ajuntament de Solsona va aprovar ahir en sessió plenària ordinària l'adjudicació del contracte d'execució del projecte «Reforma de local per ubicar-hi el tanatori municipal de Solsona». El contracte, que es va decidir dividir en set lots per afavorir la participació de les pimes, ha estat adjudicat a un total de quatre empreses diferents.

El lot número 1 i el més important, destinat a la reforma de l'edifici actual on s'ubicarà el tanatori, s'ha adjudicat a l'empresa Excavacions Vilà Vilà, SA, per un import d'1.050.236,22 euros amb IVA inclòs. La mateixa empresa s'encarregarà també de la instal·lació de les cortines i de la retolació.

Les altres empreses que s'encarregaran de dur a terme aquest projecte són Ilerfred, SL, que es farà càrrec de les instal·lacions de la reforma i de l'equip d'audiovisuals, Anathomic Solutions que s'encarregarà d'adquirir i instal·lar el material funerari i Alqui-Envas, SL que es farà càrrec del mobiliari. En total, l'execució de tot el projecte s'adjudicarà per un import d'1.555.158 euros amb IVA inclòs.

El nou tanatori de Solsona es situarà a l'antic club d'avis Sant Jordi, ara sense ús. Aquesta serà una de les actuacions més costoses i ambicioses de l'actual legislatura, a l'alçada del projecte de l'Illa Cultural de Solsona, del qual avui s'ha aprovat el nou conveni amb el Consell Comarcal.

El tanatori dona servei a un total de 10 municipis del Solsonès. Es tracta, doncs, d'un servei que abasta diversos municipis i que, a dia d'avui, es presta en condicions precàries. Tal i com s'exposa en la memòria del projecte executiu, la instal·lació actual no reuneix les condicions òptimes per a aquest tipus de servei, ni per ubicació ni per dimensions.

El nou edifici permetrà millorar el servei funerari que ofereix el tanatori i crear-ne un inexistent fins al moment, la possibilitat de realitzar cerimònies de comiat tant laiques com de qualsevol confessió religiosa. A més, també s'oferirà un servei d'atenció al dol i l'adhesió a una plataforma que permeti comunicar i informar a través d'una aplicació mòbil.