Establiments d'hostaleria i restauració, serveis que impliquen un contacte personal proper, excepte els de perruqueria i essencials o sanitaris, activitats culturals i instal·lacions esportives de Solsona poden sol·licitar l'exempció del quart trimestre del 2020 de la taxa d'aigua. El ple municipal va aprovar ahir aquesta mesura per a aquells establiments que s'hagin vist obligats a tancar a causa de la pandèmia, que acreditin que no han tingut consum d'aigua o que hagin tingut una davallada en la facturació del 50 per cent o més en relació als mesos d'octubre, novembre i desembre de l'any anterior.

Aquesta és una de les mesures derivades de l'acord per a la superació de la crisi socioeconòmica provocada per la covid-19, aprovat per tots els grups municipals el maig de l'any passat. Tal com va matisar l'alcalde, David Rodríguez, en el ple, ara era d'urgència aprovar aquesta exempció perquè es puguin tramitar les sol·licituds abans d'iniciar el període de cobrament de la taxa, i més endavant s'aprovaran altres ajuts per a diferents sectors.

Fins al 19 de febrer

Aquesta exempció es limita al consum d'aigua i a les escombraries -es facturen en el mateix rebut-, però en queda exclòs el cànon de l'aigua, que estableix la Generalitat de Catalunya. Els establiments que vulguin acollir-s'hi han d'adreçar-se presencialment a l'OAC municipal i omplir una instància genèrica, o bé fer-ho a través de la seu electrònica. Hi ha temps per fer-ho fins al 19 de febrer.