Un nou projecte liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) té per objectiu la identificació d'àrees crítiques per a la conservació del sisó comú en l'àmbit nacional.

Aquesta espècie ha vist reduïda la seva població més del 50% en els últims 15 anys a Espanya. Això ha fet que actualment s'està considerant la seva recatalogació a «En perill d'extinció».

En aquest projecte hi participen experts en l'ecologia de l'espècie, experts internacionals en gestió d'espècies amenaçades, i té el suport de la majoria de les comunitats autònomes on l'espècie és present. També persegueix la delimitació d'àrees crítiques de conservació en l'àmbit estatal a partir d'objectius i criteris consensuats pels diferents actors implicats, i usant una metodologia pionera desenvolupada amb aquest objectiu.