Dos anys després de la seva mort, un grup de persones han decidit retre homenatge al que va ser bisbe de Solsona entre el 2001 i el 2010, Jaume Traserra, mitjançant la publicació d'un llibre.

In Memoriam+Jaume Traserra no és una biografia ni unes memòries, és un recull d'articles de diferents autors que van conèixer Traserra en diferents moments de la seva vida. Així, cadascun d'ells explica vivències, records o fa esment del treball del bisbe. Un d'aquests autors, que també fa la funció d'editor del llibre, és el bisbe actual, Xavier Novell.

Des del bisbat de Solsona expliquen que el llibre està dividit en sis parts. La primera part són uns textos inèdits del mateix bisbe Jaume que parlen sobre els seus records de joventut. La segona part parla del seu ministeri a Barcelona des del punt de vista de cinc autors diferents mentre que la tercera tracta del seu pontificat a Solsona a càrrec de deu autors. La quarta és el seu testament espiritual que va escriure cinc anys abans de morir i la cinquena contempla alguns escrits publicats després de la seva mort. El llibre acaba amb la seva biografia.

Els beneficis del llibre, que té un cost de15 euros, es destinaran al projecte «Vacances per a famílies nombroses» del bisbat de Solsona. Aquesta iniciativa consisteix en què el bisbat ofereix a famílies nombroses un espai en una de les seves rectories per poder passar unes vacances de 15 dies.

L'actual bisbe de Solsona, Xavier Novell, va anunciar la publicació del llibre en la seva darrera glossa setmanal. «El retrat és fidel i evocador. El resum de la seva obra pastoral, sobretot a la nostra diòcesi, és interessant per a recordar i prendre consciència de la magnitud del treball pastoral que vàrem viure a principis de segle», diu Novell en el seu escrit en el que afirma també que el llibre «conté unes perles precioses» com, per exemple, el darrer dels seus escrits en què «ofereix l'interior de la seva ànima en aquell temps que ell qualificava com ´la preparació per a ben morir'».