El Consell Comarcal del Solsonès ha posat a concurs dues places d'arquitecte, una de caràcter indefinit i una altra de temporal, per a quatre anys.

Es constituirà, a la vegada, una borsa de treball per efectuar contractacions amb caràcter temporal per cobrir vacants o fer substitucions temporals del personal en aquesta categoria, per necessitats sobrevingudes, excés o acumulació de tasques o execució de programes de caràcter temporal.