El Consell Comarcal del Solsonès ha posat a concurs la prestació de servei d'assessorament jurídic, laboral i d'àmbit sanitari en el sector públic del seu propi ens i del Centre Sanitari del Solsonès, que n'és un organisme autònom.

El contracte que s'ha posat a licitació té un valor de 50.000 euros, 12.500 euros amb IVA per any. I és que, tot i que la durada del contracta és d'un any, hi ha la possibilitat de prorrogar-lo durant tres anys més. En la memòria justificativa del contracte, l'escrit afirma que s'ha pres la decisió d'externalitzar aquest servei «donada la sobrecàrrega de tasques i l'especificitat sanitària així com la necessitat de completar-les».

El contracte fa referència a tres assessors, cada un d'ells especialitzats en la matèria jurídica, laboral i sanitària, tot i que especifica que aquestes responsabilitats poden caure sobre la mateixa persona o sobre equips formats per més d'una persona sempre que es compleixi la titulació que es requereix. Tot i que aquest servei d'assessorament pot donar suport a qüestions derivades del funcionament del Consell Comarcal, la memòria especifica que les actuacions objecte de la contractació se centren principalment al Centre Sanitari del Solsonès, que actualment es troba en fase de negociació amb el comitè d'empresa, que demana que se'ls apliquin els increments retributius previstos en la Llei de pressupostos de l'Estat, i el pagament dels complements per objectius (DPOs) dels exercicis 2018 i 2019. Entre les funcions dels assessors hi ha la presentació de propostes de negociació entre l'entitat i els representants dels treballadors i la negociació del conveni col·lectiu de l'entitat, entre altres.

El comitè d'empresa i la direcció del Centre Sanitari, que és la mateixa que la del Consell Comarcal, estan immersos en negociacions des de fa molts mesos, però aquestes no es desencallen. Els treballadors demanen que se'ls equilibri el salari a la resta de treballadors sanitaris de Catalunya i que se'ls paguin les DPO del 2018 i del 2019, però el Consell assegura que econòmicament no és viable. Si no s'arriba a un acord, hi ha pendent un judici que es preveu que comenci el 19 de març.