Unió de Pagesos lamenta que el Govern de Catalunya hagi donat suport a la inclusió de totes les poblacions espanyoles de llop en el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial sense tenir en compte el sector ramader, malgrat que afecta seriosament les zones de ramaderia extensiva.

El sindicat, davant la significativa recuperació de les poblacions de llop a l'Estat sense necessitat de protecció, considera que aquesta mesura és innecessària, sobretot tenint en compte els greus conflictes que aquesta espècie està generant a la ramaderia extensiva en les zones on hi ha poblacions establertes. Aquest fet, denuncien, demostra les dificultats de compatibilitzar la presència de ramats i de llops.

Tot i que a Catalunya encara no hi ha poblacions establertes de llop, sí que s'han trobat llops al Massís del Cadí (Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, La Cerdanya) i als Pirineus fronterers amb França (La Cerdanya i Ripollès) ja que al Departament dels Pirineus Orientals francès el llop hi està establert i s'hi reprodueix. Aquest llops viatgers, encara no establerts a casa nostra, ja han provocat danys a la ramaderia extensiva al Solsonès amb dos atacs el 2020, tres el 2019 i dos el 2018, que a Catalunya s'indemnitzen. A les comunitats autònomes on hi ha establertes poblacions de llop els danys a la ramaderia extensiva són molt importants.

El sindicat alerta que aquesta mesura s'ha adoptat sense haver previst prèviament quina població de llops es podria caçar en cas que es produïssin danys recurrents i importants, com ja succeeix a França. Així mateix, tampoc no s'han previst mesures de protecció i indemnitzacions per fer front als danys que pot produir aquesta espècie a la ramaderia extensiva.