Onze dels quinze ajuntaments de la comarca del Solsonès disposen del servei d'assistència tècnica municipal de secretaria i intervenció que ofereix el Consell Comarcal. Aquest servei consisteix principalment en tasques d'assessorament relatius al funcionament i a l'activitat dels municipis.

Aquest servei dona assistència en matèria juridicoadministrativa i economicofinancera, assessorament en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística i, organització i prestació de serveis municipals. També s'emeten informes sobre els expedients tramitats per a la concessió de llicències urbanístiques i d'activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental i altres relatius a obres i servei.

Cinc persones de suport

El Servei d'Assistència Tècnica ofereix la possibilitat que els ajuntaments disposin del servei de secretaria i intervenció prestat a partir de quatre professionals i un suport administratiu, de la plantilla del Consell Comarcal, que mantenen un continu i estret contacte amb el personal administratiu que disposen els mateixos ajuntaments en les seves dependències.

Aquestes persones assumeixen les funcions de secretaria i intervenció de Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Navès, Odèn, Pinell, Pinós i Riner.

Molta extensió i poca població

Segons dades de l'IDESCAT de l'any 2020, dels quinze municipis que te el Solsonès, solament Solsona, amb 9.137 habitants supera els 1.000 habitants. Per sota del miler es situen Olius (981) i Sant Llorenç de Morunys (960), mentre que la resta de municipis de la comarca es troben per sota els 300 habitants cadascun.

«A la comarca hi ha municipis amb una gran extensió però amb una densitat de població molt baixa» fet que provoca que «disposin de recursos pressupostaris limitats davant d'unes necessitats bàsiques que no poden obviar», apunten fonts del Consell Comarcal del Solsonès, motiu pel qual, el suport en l'assistència tècnica és una suma d'esforços necessària entre ajuntaments, Consell Comarcal i la Diputació de Lleida, sense el suport econòmic de la qual, que consisteix en un ajut de 160.000 euros anuals, seria molt complicat poder comptar amb un servei com aquest.

Alguns ajuntaments van demanar ja fa uns mesos la disponibilitat de més serveis tècnics per part del Consell Comarcal.