L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys va aprovar en el seu darrer ple municipal el projecte de condicionament de la planta superior del pavelló polivalent amb l'objectiu de fer-hi un espai per a la gent gran del municipi.

El pavelló de Sant Llorenç és un edifici que acull diversos equipaments municipals com el gimnàs o els espais annexes ala piscina, entre d'altres. A aquests usos se li ha de sumar el que en fa el nou Institut Escola de la Vall de Lord. El consistori va cedir la primera planta de l'edifici al Departament d'Educació ja que al centre tenia una manca d'espai per poder desenvolupar la seva activitat.

A causa d'aquest canvi, l'associació de gent gran, que està formada per més d'una vuitantena de persones, s'ha quedat sense un espai on poder desenvolupar les seves activitats, tot i que ho han pogut fer durant aquests mesos al mateix edifici. Per aquest motiu, el consistori ha pres la decisió d'habilitar la planta superior del pavelló, sense obrar i en desús des de la seva construcció, per fer-hi l'espai per a la gent gran.

El projecte consisteix, en línies generals, a equipar la planta superior d'aquest edifici annex al pavelló com a espai per la gent gran, així com a millorar les comunicacions amb la resta de l'edifici i des l'accés al carrer.

La proposta és construir un nucli de comunicacions que sigui transversal en tot l'edifici ja que actualment només uneix la planta baixa amb la planta primera. Així, es construirà un ascensor, costejat per l'associació d'avis, que comuniqui la planta baixa amb la primera i segona, a través de l'ascensor i amb l'escala que es realitzarà de la primera a la segona planta.

A nivell de distribució interior, l'espai de la segona planta estarà ocupat per una gran sala destinada a les reunions i trobades de la gent gran de Sant Llorenç de Morunys, amb la seva cuina i els banys corresponents. Quedaran per obrar uns espais que inicialment poden estar destinats a magatzems.

L'obra, que està pressupostada per aquest any 2021, es durà a terme mitjançant una subvenció del PUOSC de 120.000 euros. La resta, 72.000, els aportarà el consistori.