El Consell Comarcal del Solsonès refarà el projecte de restauració del tros de muralla situat a la carretera de Bassella amb l'objectiu de deixar vistes les pedres originals de la paret.

El Departament de Cultura de la Generalitat va demanar treure el revestiment de la paret actual per comprovar l'estat de les pedres originals i saber si hi havia la possibilitat de deixar-les vistes. Ara, s'haurà de replantejar el projecte que hi havia amb la idea de poder deixar vistes les pedres originals, perquè abans la intenció era substituir-les per unes de noves.

Des del Consell Comarcal apunten que en les properes setmanes es refarà el projecte d'acord amb les indicacions del Departament de Cultura, es posarà a exposició pública i es tirarà endavant, en principi, durant la primavera.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va explicar en el darrer ple ordinari que els treballs realitzats fins ara havien descobert una capa d'estil gòtic que data d'entre el 1400 i el 1500. A més a més, actualment s'està fent una prospecció a la zona annexa a la muralla per analitzar què hi ha en el seu entorn i decidir quins seran els propers passos que s'han de seguir.

La muralla medieval de Solsona està protegida com a bé cultural d'interès nacional (BCIN), la màxima protecció que se li pot atorgar en l'àmbit català, i el tram on s'actua és el de més longitud de la ciutat.