El Consell Comarcal del Solsonès, ens que gestiona el Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener, ha posat a concurs el projecte que ha de permetre solucionar una de les problemàtiques de l'equipament, l'estat del camí per arribar a les dues basses del centre, de 1.000 metres cúbics cada una.

El centre té dues basses, degudament impermeabilitzades, que es troben al peu del talús de contenció frontal, a la part més baixa del dipòsit.

El seu camí d'accés, però, no està asfaltat, té una cuneta perimetral de formigó i presenta un fort pendent, la qual cosa suposa de manera continuada el seu deteriorament i la formació de clots per l'acció de les aigües, que dificulten la seva transitivitat i la correcta gestió d'efluents que s'hi emmagatzemen.

El projecte, que té un cost de 62.710 euros amb IVA i un termini d'execució estimat d'un mes, consisteix en la pavimentació de la totalitat del camí i la construcció de noves cunetes per evitar els desperfectes que pugui causar l'aigua a la via.

El Centre de Tractament de Clariana de Cardener gestiona els residus que generen els 15 municipis del Solsonès i també Cardona.