El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha signat els decrets que oficialitzen la supressió de la parròquia de Sant Martí de Llanera i la unificació de tres parròquies properes a Guixers que, a causa del despoblament, havien perdut molts fidels i pràcticament ja no tenien activitat.

En el cas de Sant Martí de Llanera, ja fa molts anys que les cases habitades reconeixen a altres parròquies com a seves i moltes d'elles han anat quedant deshabitades amb el pas dels anys. A més, l'església i el cementiri parroquial no estan en molt bon estat i ja no s'hi feia culte religiós. Així, l'església i el cementiri passaran a formar part de la parròquia de Sant Pere de Màrtir de Peracamps mentre que les cases que formaven part de l'antiga parròquia es repartiran en altres parròquies properes.

També s'ha aprovat el decret d'unificació de les parròquies de Sant Climent de Castelltort, Sant Martí de la Corriu i Sant Martí de Guixers, que en els darrers anys havien perdut vida sacramental i que quedaran fusionades com a una única parròquia centrada en l'església de Santa Maria de Valls, situada al nucli de Guixers on es situa l'ajuntament del poble.

El Bisbat de Solsona també va aprovar la supressió de la parròquia de Sant Martí de Capolat on ja fa anys que no s'hi fa culte i on també es va vendre la casa parroquial fa uns anys amb l'objectiu de finançar la restauració de la casa parroquial de Sant Bartomeu de la Valldan.