El consistori de Pinell de Solsonès ha promogut la substitució dels senyals direccionals deteriorats pel pas del temps, d'acord amb la normativa vigent de Carreteres.

A més, s'ha reubicat i unificat la senyalització d'algunes interseccions de camins que, per la seva posició, podia crear confusió.

La intervenció ha costat 18.000 euros i s'ha finançat amb fons municipals i un ajut de la Diputació de Lleida.

D'altra banda, aquest mes també han finalitzat les classes de Zumba que el consistori ha organitzat a través de l'empresa Espaigua.

A causa de la pandèmia, les classes s'han fet de forma on-line i cada participant ha pogut seguir-les des de casa.