Ahir van començar les obres per condicionar les voreres del tram de l'avinguda de la Verge de Montserrat que enllaça amb la carretera de Bassella. Aquests treballs obliguen a tallar la circulació en aquest tram del vial durant aproximadament dues setmanes. Tot i que s'hi donarà pas alternatiu, en moments puntuals l'afectació serà en ambdós sentits de circulació.

El trànsit procedent de l'avinguda s'haurà de desviar pel carrer dels Tints i el de la carretera de Bassella, per l'avinguda del Pont i la carretera de Sant Llorenç. Al carril de pujada, adjacent a l'oficina de Correus, s'hi crearà una vorera de 2,30 metres, mentre que a l'altra banda del vial la vorera actual passarà a ser de 3,20, i se'n renovarà tot el panot. Aquesta obra requereix la supressió d'un dels tres carrils de la calçada i de les dues places d'estacionament existents.