L'Ajuntament de Solsona convoca un concurs-oposició per cobrir dues places d'oficial de serveis funeraris i constituir una borsa de treball. Són llocs de jornada completa amb un horari determinat per les necessitats del propi servei. Les persones que hi estiguin interessades tenen temps fins al 28 de maig per presentar la sol·licitud d'admissió al procés selectiu.

Per optar a aquestes places cal disposar del graduat en ESO o escolar, tenir la titulació de tècnic auxiliar o qualsevol altre títol equivalent. Entre altres funcions, hi ha la tramitació de documentació administrativa, l'organització de funerals, el control de les instal·lacions del tanatori, el desenvolupament de serveis tanatopràctics, la realització de pregons i el trasllat de difunts. En cas que no hi hagi persones difuntes, aquest personal ha de dur a terme tasques municipals per a categories similars.

El procés selectiu consistirà en una fase d'oposició, amb proves pràctiques i una entrevista personal i una fase de concurs, en què es valoraran els mèrits de les persones aspirants. Les que superin el procés i no resultin contractades entraran a formar part de la tosa d'ocupació per a futures necessitats per cobrir vacants temporals dels Serveis Funeraris municipals. Les bases de la convocatòria i la documentació que cal presentar es poden consultar en línia aquí.