Amb l'objectiu d'intensificar la participació de la ciutadania en la reducció de residus i que es conscienciï sobre la recollida selectiva i el reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics, la Carles Morató de Solsona és una de les 68 biblioteques del país que s'afegeixen a la campanya «Canvia el xip. Recicla'ls».

Entre el 13 de maig i el 6 de juny convida infants, joves i adults a una sessió de contacontes, un taller de reparació d'aparells, un videofòrum i una exposició. Per a les tres primeres propostes, cal inscriure-s'hi per les limitacions de capacitat.

Segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya, el 2019 es van recollir prop de 45.000 tones de brossa electrònica provinent de les aportacions ciutadanes, una xifra en creixement. Aquests residus recollits selectivament són tractats per gestors autoritzats, que els preparen per a la reutilització, o bé els tracten per recuperar-ne els materials que els componen.