El Consell Comarcal ha obert el període per presentar les sol·licituds per als ajuts de transport i menjador escolar de cara al curs 2021-22, amb la finalitat de facilitar l'accés universal, i en igualtat de condicions, a l'ensenyament per part de tots els infants i joves del Solsonès.

Pel que fa als alumnes de cicle infantil, primària i ESO poden sol·licitar l'ajut de transport i/o menjador escolar si no tenen escola al seu municipi, o també en el cas que hi hagi escola, que en aquest darrer cas es resoldrà en funció de criteris socioeconòmics de la unitat familiar.

Els alumnes que han finalitzat l'etapa d'escolarització obligatòria i cursin batxillerat, cicles formatius, etc., poden sol·licitar l'ajut de transport.