Malgrat les pluges d’aquest darrer mes, que han millorat la situació de sequera d’aquest hivern, si en aquest tram final de primavera no torna a ploure i es compleixen les previsions poc optimistes en quan a pluja, la comarca pot tenir una entrada a l’estiu amb una vegetació forestal amb dèficit hídric, fet que pot fer augmentar el risc d’incendi forestal.

Pel que fa als mitjans d’extinció d’incendis forestals, el parc de Bombers de Solsona disposarà per a la campanya d’estiu d’aquest any de la sortida d’un camió per atendre a focs forestals i nou efectius EPAF. L’helicòpter bombarder estarà situat a Calaf i el de comandament, a Manresa

Una de les figures que s’impulsa en les darreres campanyes i a la qual es vol donar més protagonisme és la del coordinador comarcal. Al Solsonès aquesta figura recaurà en Marc Sala i Íngrid Melero, membres de l’ADF Solsonès Oriental. La seva funció serà la d’actuar d’enllaç entre el cos de bombers i les ADF.